Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

A. Bevezetés


1. Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és

elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat

tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek

megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a

sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

B. Forrás


Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján alapszik, amelyet a Website Planet

módosított (www.websiteplanet.com).

C. A személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi

tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;

2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő

hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció

adatait;

3. a weboldalunkon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét;

4. a weboldalunkon a profil létrehozásakor megadott információkat - például: a neve,

profilképe, neme, születésnapja, kapcsolata állapota, érdeklődési körei és hobbijai, oktatási

és foglalkoztatási adatai;

5. a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott

információkat, például: a neve, e-mail címe;

6. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;

7. a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor,

milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;

8. az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a

weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai;

9. az interneten való közzététel céljából a weboldalunk számára elküldött információkat,

többek között: a felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;

10. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve

azok tartalmát és metaadatait;

11. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott

személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes

adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

D. Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi

nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön

személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;

2. a weboldalunk testreszabása az Ön számára;

3. a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára

4. a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az Ön részére;

5. a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;

6. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;

7. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;

8. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;

9. e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem

kéri a hírlevelet);

10. üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve gondosan kiválasztott harmadik felek

vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön részére, postai úton

vagy - ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult - e-mailben vagy hasonló technológia

alkalmazásával (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);

11. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek

a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);

12. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok

kezelése;

13. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;

14. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a

weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon

követését is); valamint

15. egyéb felhasználások.

Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel céljából, ezeket az

információkat mi közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély

alapján.

Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalunkon,

ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek

használatával.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen

harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

E. A személyes adatok közzététele

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai

tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez észszerű

és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk bármelyik tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a

holdingtársaságunkkal és annak minden leányvállalataival), amennyiben ez észszerű és szükséges a

jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzétehetjük:

1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;

3. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a

csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás

mások számára);

4. az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője

számára; és

5. bármely olyan személy számára, akinek az esetében észszerűen feltételezhetjük, hogy

bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele

érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság

valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át

harmadik feleknek.

F. Nemzetközi adattovábbítás

1. Az általunk összegyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk

bármely olyan országok között, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, annak érdekében, hogy

az információkat ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassuk.

2. Az általunk összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a következő országoknak, amelyek

nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel

egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.

3. Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által

benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek az egész világon.

Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen

információkkal történő visszaélést mások által.

4. Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak

szerint.

G. A személyes adatok megőrzése

1. A jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja

annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi

kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.

2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál

hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy

célokhoz.

3. A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó

személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:

a. a személyes adattípus törlése ekkor történik meg: {DÁTUM/IDŐPONT}; valamint

b. {TOVÁBBI DÁTUMOK/IDŐPONTOK}.

4. A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó

dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak

megfelelően megőrizzük:

a. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

b. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy

jövőbeni bírósági eljárásban; és

c. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között:

a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő

információszolgáltatás mások számára).

H. Az Ön személyes adatainak biztonsága

1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy

megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a

módosításukat.

2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal

védett) szervereinken tároljuk.

3. A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót

titkosítással védjük.

4. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően

bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok

biztonságát.

5. Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a

jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik weboldalunkra).

I. Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a

weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi

nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a

weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

J. Az Ön jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely

nálunk elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik:

1. a szükséges díj befizetése ({DÍJ ÖSSZEGE, HA RELEVÁNS}); és

2. az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása.

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait

felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően,

hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

K. Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll

módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért

nem vagyunk felelősek.

L. Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt

személyes adatokat.

M. Sütik

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel

meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután

megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér

egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek "tartós" vagy "munkamenet" sütik: a tartós sütiket a

böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a

lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén,

amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt,

amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt

személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz.

{VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ KIFEJEZÉST Weboldalunkon kizárólag munkamenet sütiket / kizárólag

tartós sütiket / munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.}

1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az

alábbiakban ismertetjük:

a. a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a

számítógép felismerése, amikor egy felhasználó {ADJA HOZZÁ AZ ÖSSZES

FELHASZNÁLÁSI CÉLT meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése,

miközben navigálnak a weboldalon / a kosár használatának lehetősége a weboldalon

/ a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a

weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának

javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott

reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek

lehetnek, / további célok leírása};

2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása - például:

a. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés

felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: "Eszközök",

"Internetbeállítások", "Adatvédelem", végül pedig a "Speciális" opcióra;

b. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a

következőkre: "Eszközök", "Opciók", "Adatvédelem", ezután a legördülő menüből

válassza az "Egyéni beállítások használata előzményekhez" opciót, és törölje a pipát a

"Sütik elfogadása" opciónál; valamint

c. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a

"Testreszabás és vezérlés" menüt, ezután kattintson a következőkre: "Beállítások",

"Speciális beállítások megjelenítése", "Tartalombeállítások", végül válassza ki a

"Adatmentés tiltása a webhelyeken" opciót a "Cookie-k" résznél.

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A

weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

3. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is - például:

a. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a sütifájlokat

(ehhez a https://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);

b. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre:

"Eszközök", "Opciók", "Adatvédelem", ezután válassza az "Egyéni beállításokat

használ az előzményekhez" opciót, majd kattintson a "Sütik megjelenítése" opcióra,

végül az "Összes eltávolítása" elemre; valamint

c. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a

"Testreszabás és vezérlés" menüt, ezután kattintson a következőkre: "Beállítások",

"Speciális beállítások megjelenítése", "Böngészési adatok törlése", utóbbinál pedig

válassza az "Összes cookie és webhelyadat" lehetőséget, mielőtt a " Böngészési

adatok törlése" elemre kattint.

4. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog